Nieuwbouw

De jaren 2019 t/m 2022

De covid-19 jaren

Gelet op de verouderde en slechte toestand van het verloskamer complex was besloten tot nieuwbouw/renovatie/aanbouw aan het bestaande complex. Deze werkzaamheden zijn in 3 fases uitgevoerd. De financiŽle bijdrage van de Stichting Berekum zijn per fase uitgesplitst:
voor fase 1 (nieuwbouw kraamafdeling met ruimte voor spreekuren) Ä 307.000
voor fase 2A (nieuwbouw/renovatie kraamafdeling) Ä 148.930
voor fase 2B (nieuwbouw/renovatie verloskamers) Ä 220.693

Fase 1 inmiddels is gerealiseerd en in 2019 in gebruik is genomen.
Fase 2A (de aanbouw aan het nieuwe gebouw zijnde fase 1) is in 2020 opgeleverd.
Fase 2B is wat langer gewacht totdat de Stichting Berekum voldoende financiŽle middelen had. De oplevering gebeurde in december 2021

In 2022 is besloten nog wat aanpassingen te doen en een toilet/douche faciliteit te bouwen, buiten, tegen het nieuwe kraam/verlos-complex aan. Dat zal fase 4 worden.

Officiele opening 18 december 2018

Op 18 december 2018 is de "nieuwbouw verloskamers" feestelijk geopend.
(De ingebruikname zal in de loop van 2019 plaatsvinden.)

Zie ook hier voor foto's m.b.t de werkbezoeken.

Status september 2018

Het dak zit er op! Verwachting is dat het in 2018 gereed komt.

Status februari 2018

Het dak zit er bija op

De nieuwbouw van de moeder-kind afdeling,
links de conference-room,
rechts de hoofdingang.
Situatie feb 2018, het dak is
in april 2018 geplaatst
Detail van de hoofdingang

Status september 2017

Een aantal foto's van de nieuwbouw, per september 2017

Nieuwbouw

In januari 2017 is dan eindelijk begonnen met de modulaire bouw van de nieuwe kraamkliniek. De eerste module is een nieuwbouw waardoor de kraamafdeling wordt uitgebreid van 35 naar 100 bedden. Gezien de bevolkingsgroei van 3% zal er dan een toekomstbestendige kraamafdeling ontstaan! Na voltooiing van de aanbouw zal de al bestaande oudbouw compleet worden gerenoveerd. Te zijner tijd zal het geheel dan nog uitgebreid worden met een afdeling gynaecologie en een aparte operatiekamer voor keizersnedes. Op de foto's ziet u een verslag van de stand van zaken in maart 2017 waarbij hard gewerkt wordt aan de fundamenten van de nieuwbouw!Melding van de voortgang aan de betrokken personen middels een e-mail:

     Hierbij enkele foto's behorende bij de projectaanvraag voor de nieuwbouw van het verloskamer complex van het 
Holy Family Hospital te Berekum, Ghana.
Op de achtergrond van enkele foto's ziet u 2 langwerpige witgekleurde bouwwerken.
Dit zijn de gebouwen van het oude verloskamercomplex.
In Module 2 worden dezen na renovatie aangesloten op Module 1.

Met vriendelijke groet,

Stichting Berekum,

Dr Vincent Jongen, gynaecoloog Isala Kliniek Zwolle
Dr Harm de Haan, gynaecoloog Isala Kliniek Zwolle
Dr Jules Schagen van Leeuwen, gynaecoloog Antonius Ziekenhuis Nieuwegein

december 2016

Het management, de medische staf, de bisschop, de leiding van de school voor verloskundigen en leden van de stichting Berekum op de locatie waar de verbouw en nieuwbouw van het verloskamercomplex en de huisvesting voor zwangeren en pasgeborenen gerealiseerd zal worden. Harmen de Haan slaat (symbolisch) de eerste spa in de grond voor het nieuwe gebouw.

Email naar een van de belanghebbenden:

Van: Haan, Harm de 
Verzonden: zondag 4 december 2016 21:19
Aan: ger.steenbergen@.........nl; Jongen, Vincent
Onderwerp: FW: maternity project

Beste Ger,

Ik kijk plezierig terug op onze kennismaking in Labadi. Inmiddels vriest het hier 10 graden en werk ik weer as usual.
Toch zijn er goede resultaten bereikt; de architect heeft zijn tekeningen aangepast zoals we op de werkconferentie met
alle betrokken afgesproken hebben en het ziet er naar mijn idee prima uit.

Hierbij de finale tekeningen van het project dat we als stichting Berekum hopen te realiseren. Fase 1 zal binnenkort
(januari 2017?) starten. Mijn collegae Vincent Jongen (oud tropenarts uit Zambia en nu net als ik gynaecoloog in Zwolle)
zal in de laatste week van maart/eerste van april weer met een team komen om les te geven aan de vroedvrouwenschool en
aan de jonge dokters in Berekum.

Wellicht dat hij contact met je zal opnemen, vandaar dat ik hem in cc meeneem.

Ik zal je/jullie van de verdere ontwikkelingen op de hoogte houden!


Met vriendelijke groeten,

dr. H.H. de Haan, gynaecoloog

voorzitter vereniging Medische Staf Isala, Zwolle