Stichting Berekum

Doelstelling

De doelstelling van de Stichting Berekum is het bevorderen van medische kennis met name in Afrika .
Dit wordt onder andere gedaan door lesgeven, het organiseren van trainingen, colleges, practica, skill and drills, demonstraties en operaties.

Samenwerking

Samenwerking Isala met zusterkliniek in Ghana
De gynaecologen van de Isala uit Zwolle hebben een samenwerkingsverband met het Holy Family Hospital in Berekum, Ghana. Ten minste twee keer per jaar gaan gynaecologen niet alleen uit Zwolle, maar ook uit andere ziekenhuizen in Nederland, gedurende enkele weken naar onze zusterkliniek in Ghana. Het Holy Family Hospital is een groot ziekenhuis met een bovenregionale functie en heeft een belangrijke functie voor omliggende ziekenhuizen en kleinere klinieken. De gynaecologen uit Zwolle hebben vooral een onderwijs taak. Aan het ziekenhuis is een grote vroedvrouwenschool verbonden, waar zij les geven. Behalve leerling-verpleegkundigen en verloskundigen worden met name ook lokale artsen bijgeschoold en gesuperviseerd, zowel op de verloskamer, op de operatiekamer als in de kliniek. Na hun training in Berekum gaan deze verloskundingen en artsen werken in kleinere gezondheidsposten in meer afgelegen delen van Ghana. Voor de plaatselijke artsen, die verder nauwelijks bijscholing ontvangen is het contact met de Nederlandse gynaecologen erg stimulerend en motiverend! De lokale artsen stellen erg veel prijs op deze kennisoverdracht, waarbij veel aandacht is voor onderwijs vanuit de diverse gynaecologische deelspecialismen, zoals urogynaecologie, gynaecologische kanker en natuurlijk zorg voor zwangeren en barenden.

Jaarverslagen

De jaarverslagen over de jaren 2018, 2019, en 2020 hunt u hier lezen.


oudste moskee
Oudste moskee in Ghana: ca 600 jaar.

Ebola waarschuwing
Ebola waarschuwing.

Flamboyant
Flamboyant.

Contactinformatie

Stichting Berekum
Oshaarseweg 58
7958 PN Koekange

e-mail : ghberekum @ gmail.com

tel : 030-637 7866
       0522-451 761
       072-582 3360
       06-518 51 052

Laatste update

Doneeractie - klik hier
Een veilige start voor moeder en kind in Ghana
Help moeder en kind in Ghana aan een veilige bevalomgeving nieuwe verloskamers !