Stichting Berekum


Donateurs / Giften

Update over Covid-19 in Berekum.

In april 2020 hebben we middels een crowd-fundings acties € 14.181 upgehaald. Dit bedrag is geoormerkt om het ziekenhuis in staat te stellen beter met de gevolgen van de Covid-19 om te gaan.

Door "de Wilde Ganzen" is dit bedrag verdubbeld tot € 28.362.!

Het ziekenhuis heeft dit bedrag volledig gebruikt voor beschermingsmiddelen voor de verpleeg- en verloskundigen van het ziekenhuis.

Doelstelling

Zoals in de doelstelling van de Stichting Berekum is gesteld is het primaire doel het geven van les aan artsen, verpleegkundigen en verloskundigen, om zo de kwaliteit van de geboden verloskundige en gynaecologische zorg in Berekum te verbeteren. Deze lessen worden gegeven in de collegezalen van de verloskundigen school, en in het ziekenhuis op de operatiekamers, de verloskamers en de diverse afdelingen. Om dit mogelijk te maken zetten gynaecologen uit Nederland zich in, stellen kennis en kunde beschikbaar en investeren door vakantiedagen op te nemen en naar Berekum af te reizen. Het Holy Family Hospital investeert in deze onderlinge relatie door de kosten van het vervoer binnen Ghana ( met een ziekenhuis auto of binnenlandse vlucht ) voor haar rekening te nemen, te zorgen voor huisvesting op de compound voor de Nederlanders, en daar dan ook voor eten zorg te dragen. Er wordt een lesprogramma voorafgaand aan het bezoek gemaakt en er worden patiŽnten geselecteerd die gespreid over de weken opgeroepen worden en met de daar aanwezige Ghanese artsen worden geopereerd. Leslokalen worden klaargemaakt en uit de regio worden verloskundigen terruggeroepen naar hun opleidingsziekenhuis in Berekum voor nascholing.

Daarnaast is gebleken dat er structurele projecten uitgevoerd kunnen worden die extra (financiŽle) inspanning behoeven.

1. De verloskamers zijn oud en krap en niet meer van deze tijd. Ruimte voor bewakingsapparatuur is er niet, geschikte bewakingsapparatuur ontbreekt. Er is onvoldoende plek voor een goede opvang of reanimatie van de pasgeborene. Familieleden kunnen niet bij de baring zijn; er is geen ruimte. Als het echt druk is delen 4 vrouwen tegelijkertijd een uiterst kleine ruimte om te bevallen. Als er een spoed keizersnede gedaan moet worden is de afstand en de weg naar de operatiekamers (te) lang en niet eenvoudig.

2. Bewakingsapparatuur voor de ongeboren baby is niet aanwezig.

3. Omdat baarmoederhalskanker een veelvoorkomend probleem is in Afrika en baarmoederhals screening niet aanwezig is, komen veel vrouwen in een laat stadium met deze ziekte en kunnen niet meer behandeld worden. Een vroege opsporing van voorstadia van baarmoederhalskanker is goed mogelijk en eenvoudig uitvoerbaar. Wel zullen er een tweetal microscopen moeten zijn en moet personeel getraind worden om juist de vroege opsporing van voorstadia van kanker uit te kunnen voeren.

Vooralsnog is een geschat bedrag van € 50.000 nodig voor het vervangen van verouderde apparatuur. De Stichting heeft reeds financieel bijgedragen voor de vervanging van o.a. monitoren. De verwachting is dat op korte termijn een lokaal opgeleide Ghanese gynaecoloog in Berekum gaat werken, waardoor met de bewakingsapparatuur en met de behandeling van baarmoederhalskanker kan worden begonnen.

In oktober 2021 is ca. 7 m3 medische apparatuur (OK-tafels, monitoren, ehoapparatuur, enz) naar Ghana gezonden.

4. Gelet op de verouderde en slechte toestand van het verloskamer complex is inmiddels besloten tot nieuwbouw/ c.q. aanbouw aan het bestaande complex. Deze werkzaamheden worden in 3 fases uitgevoerd. De financiŽle bijdrage die de Stichting voor zijn rekening neemt bedragen:
voor fase 1 € 307.000
voor fase 2A € 148.930
voor fase 2B € 220.693
Opgemerkt wordt dat fase 1 inmiddels is gerealiseerd en in 2019 in gebruik is genomen.
Fase 2A (de aanbouw aan het nieuwe gebouw zijnde fase 1) is in 2020 opgeleverd.

Met fase 2B is gewacht totdat de Stichting voldoende financiŽle middelen heeft. Dezen zijn inmiddels beschikbaar. Zeer waarschijnlijk vindt de oplevering begin december 2021 plaats.

De Stichting heeft een ANBI goed keuring.

Sponsors:

  • Vakgroep Gynaecologie Isala Zwolle
  • Diaconie Protestantse Gemeente Koekange
  • Stichting Isala, Wereld Breed
  • Stichting Imelda-Nolet
  • Hofsteestichting
  • Stichting De Bruijn Kleinen
  • Stichting Salem Ermelo
  • Diaconie PKN Haarlem
  • Wilde Ganzen
  • Stichting Vrienden van de Medische Missie Zusters

Ruim 30.000 euro voor nieuwe verloskamers.

De coassistenten van Isala halen tijdens hun jaarlijkse benefietdiner ruim 30.000 euro op voor “Veilige start voor moeder en kind” van Stichting Berekum. Het bedrag zal besteed worden aan het bouwen van nieuwe verloskamers.

Het achtste benefietdiner van de Isala klinieken in Zwolle vond op 3 Juni 2016 plaats in het IJsseldelta Center. Er waren ruim 150 artsen, arts-assistenten, coassistenten en genodigden aanwezig.

Dit jaar werd er geld in gezameld voor nieuwe verloskamers in het ziekenhuis in Berekum in Ghana. Co-assistent Lynn Kemper:

'Het was een geslaagd diner. Wij hebben alleen maar positieve reacties gehoord. Nog nooit heeft een benefietdiner zoveel gasten ontvangen. Wij begonnen met een viergangen diner. Er was een loterij, veilingen en een eindfeest.

Uiteindelijk konden wij als organisatie gynaecoloog Harm de Haan van de Stichting Berekum een cheque van 30.980 euro aan bieden. Kortom, een zeer geslaagde avond.'


Een gezellige avond.

De uiteindelijke opbrengst, samen met Paul Hol van Form Ghana Ltd.

Dam tot Dam loop 2017.


Dam tot Dam loop 2017.

Dam tot Dam loop 2017.

Donatie PKN Haarlem.


Donatie PKN Haarlem.
Donateurs / Giften : Banknr: NL75 RABO 0302 4209 40