Donateurs/Giften

Ten geleide

Zoals in de doelstelling van de Stichting Berekum is gesteld is het primaire doel het geven van les aan artsen, verpleegkundigen en verloskundigen, om zo de kwaliteit van de geboden verloskundige en gynaecologische zorg in Berekum te verbeteren. Deze lessen worden gegeven in de collegezalen van de verloskundigen school, en in het ziekenhuis op de operatiekamers, de verloskamers en de diverse afdelingen. Om dit mogelijk te maken zetten gynaecologen uit Nederland zich in, stellen kennis en kunde beschikbaar en investeren door vakantiedagen op te nemen en naar Berekum af te reizen.

Het Holy Family Hospital investeert in deze onderlinge relatie door de kosten van het vervoer binnen Ghana ( met een ziekenhuis auto of binnenlandse vlucht ) voor haar rekening te nemen, te zorgen voor huisvesting op de compound voor de Nederlanders, en daar dan ook voor eten zorg te dragen. Er wordt een lesprogramma voorafgaand aan het bezoek gemaakt en er worden patiŽnten geselecteerd die gespreid over de weken opgeroepen worden en met de daar aanwezige Ghanese artsen worden geopereerd. Leslokalen worden klaargemaakt en uit de regio worden verloskundigen terug geroepen naar hun opleidingsziekenhuis in Berekum voor nascholing.

Naast het geven van onderwijs en praktische scholing is gebleken dat er structurele of incidentele projecten uitgevoerd kunnen worden die extra (financiŽle) inspanning behoeven, waarbij de uiteindelijke kwaliteit van de geboden zorg in (de regio van) Berekum verbeterd wordt:

1. De verloskamers zwaren oud en krap en niet meer van deze tijd. Ruimte voor bewakingsapparatuur was er niet, geschikte bewakingsapparatuur ontbrak. Er was onvoldoende plek voor een goede opvang of reanimatie van de pasgeborene. Familieleden konden niet bij de baring zijn; er was geen ruimte. Als het echt druk was deelden 4 vrouwen tegelijkertijd een uiterst kleine ruimte om te bevallen.

Gelet op de verouderde en slechte toestand van het verloskamer complex was besloten tot nieuwbouw/renovatie/aanbouw aan het bestaande complex. Deze werkzaamheden zijn in 3 fases uitgevoerd. De financiŽle bijdrage van de Stichting Berekum zijn per fase uitgesplitst:
voor fase 1 (nieuwbouw kraamafdeling met ruimte voor spreekuren) € 307.000
voor fase 2A (nieuwbouw/renovatie kraamafdeling) € 148.930
voor fase 2B (nieuwbouw/renovatie verloskamers) € 220.693

Fase 1 inmiddels is gerealiseerd en in 2019 in gebruik is genomen.
Fase 2A (de aanbouw aan het nieuwe gebouw zijnde fase 1) is in 2020 opgeleverd.
Fase 2B is wat langer gewacht totdat de Stichting Berekum voldoende financiŽle middelen had. De oplevering gebeurde in december 2021

In 2022 is besloten nog wat aanpassingen te doen en een toilet/douche faciliteit te bouwen, buiten, tegen het nieuwe kraam/verlos-complex aan. Dat zal fase 4 worden.

2. Bewakingsapparatuur voor de ongeboren baby is niet aanwezig.

3. Omdat baarmoederhalskanker een veelvoorkomend probleem is in Afrika en baarmoederhals screening niet aanwezig is, komen veel vrouwen in een laat stadium met deze ziekte en kunnen niet meer behandeld worden. Een vroege opsporing van voorstadia van baarmoederhalskanker is goed mogelijk en eenvoudig uitvoerbaar. Wel zullen er een tweetal microscopen moeten zijn en moet personeel getraind worden om juist de vroege opsporing van voorstadia van kanker uit te kunnen voeren.

Vooralsnog is een geschat bedrag van € 50.000 nodig voor het vervangen van verouderde apparatuur. De Stichting Berekum heeft reeds financieel bijgedragen voor de vervanging van o.a. monitoren. De verwachting is dat in het najaar van 2022 een lokaal opgeleide Ghanese gynaecoloog in Berekum gaat werken, waardoor met de bewakingsapparatuur en met de behandeling van baarmoederhalskanker kan worden begonnen.

In oktober 2021 is ca. 7 m3 medische apparatuur (OK-tafels, monitoren, echoapparatuur, enz) naar Ghana verscheept.

4. Omdat er op de compound van het HFH onvoldoende ruimte is voor de aanwezige arts-assistenten tropengeneeskunde, de aanwezigheid van 2-4 co-assistenten en de diverse bezoekers (Nederlandse en buitenlandse specialisten, en familieleden voor tropenartsen i.o) is besloten een “guesthouse” te bouwen. Dit is met steun van de specialisten uit de Isala, de stichting Titia, het bestuur van de Isala en het UMCG en particulieren gefinancierd, en in gebruik genomen in 2019. Tien slaapkamers, twee grote eetkamers en keuken en een 5-tal douche/toilet faciliteiten worden door alle bovengenoemden gedeeld.

5. Scholing hoofd verloskamers. In april, mei en juni 2022 is het hoofd van de verloskamers uit Berekum werkzaam geweest in het Isala in Zwolle. Leren van de triage, cultuurverschillen, bewaking en protocollen waren de belangrijkste doelstellingen. Hierbij is het kennen van de verschillen en observeren hoe het (vele) werk in Berekum anders georganiseerd zou kunnen worden als doel goed bereikt. Isala Wereldbreed steunde dit initiatief met een bijdrage.

Stay in Holland april-juny 2022
Rarely have i executed my task under a stress free environment, and here I was with a friendly work zone coupled with the regimented systematization, buttressed my effort in reaching my objectives. Channels for reportage, communication, Follow-ups and above all patient care.
Iím grateful to all the staff that made my stay a memorable one , Dr. Van L. Jules ,Dr Harm De Haan, Marianne Sanders , Barbara Kwast , just to mention a few.
This exemplum made me know, performance should not be credited based on the achievement of an individual but to be analyzed by how (methodology) wholistic a task was achieved, hence my profound admiration in my stay. I really enjoy my stay, had fun and had the opportunity to visit other country.
Thank you!
J.T. midwife in charge HoFaHo

Los van de individuele sponsoren, periodieke donaties en incidentele giften zijn de grootste sponsoren hieronder genoemd, waarbij de volgorde volstrekt willekeurig is. Alle sponsorbedragen, hoe klein of groot, wordt enorm gewaardeerd, en daarmee de sponsoren allen bedankt!

Sponsors:

Isala Benefietdiner 2016 - Ruim 30.000 euro voor nieuwe verloskamers
De coassistenten van Isala halen tijdens hun jaarlijkse benefietdiner ruim 30.000 euro op voor “Veilige start voor moeder en kind” van Stichting Berekum. Het bedrag zal besteed worden aan het bouwen van nieuwe verloskamers.

Dit achtste benefietdiner van de Isala klinieken in Zwolle vond op 3 juni 2016 plaats in het IJsseldelta Center. Er waren ruim 150 artsen, arts-assistenten, coassistenten en genodigden aanwezig. Dit jaar werd er geld in gezameld voor nieuwe verloskamers in het ziekenhuis in Berekum in Ghana. Co-assistent Lynn Kemper: 'Het was een geslaagd diner. Wij hebben alleen maar positieve reacties gehoord. Nog nooit heeft een benefietdiner zoveel gasten ontvangen. Wij begonnen met een viergangen diner. Er was een loterij, veilingen en een eindfeest.

Uiteindelijk konden wij als organisatie gynaecoloog Harm de Haan van de Stichting Berekum een cheque van 30.980 euro aan bieden. Kortom, een zeer geslaagde avond.'


Een gezellige avond    De uiteindelijke opbrengst,
samen met Paul Hol
van Form Ghana Ltd.

Dam tot Dam loop 2017

Dam tot Dam loop 2017
Vanuit de Isala werd met een team van 20 personen getraind en geoefend en uiteindelijk een fors bedrag “bij elkaar gelopen”.


Dam tot Dam loop 2017

 

Donatie PKN Haarlem

Naast een forse bijdrage van de diaconie is ook meerdere keren in de kerk gecollecteerd, waarbij de bedragen gedurende een drietal jaren ten goede kwamen aan de stichting Berekum.


Donatie PKN Haarlem

Update over Covid-19 in Berekum

In april 2020 hebben we middels een crowd-fundings acties ruim € 20.000 opgehaald. Dit bedrag is geoormerkt om het ziekenhuis in staat te stellen beter met de gevolgen van de Covid-19 om te gaan. Een groot deel van het geld is gedoneerd door de stichting Carolus Borromeus. Door "de Wilde Ganzen" is dit bedrag vergroot naar € 28.362.! Het ziekenhuis heeft dit bedrag volledig gebruikt voor beschermingsmiddelen voor de verpleeg- en verloskundigen van het ziekenhuis.

Donateurs / Giften : Banknr: NL75 RABO 0302 4209 40 t.n.v. Stichting Berekum
© 2015-2022 - Stichting Berekum