Stichting Berekum


Bestuur


Dr J.H. Schagen-van Leeuwen - voorzitter
030-637 7866
    
Stichting Berekum   
Dr V.H.W.M. Jongen - secretaris
0522-451 761

Oshaarseweg 58
H. de Haan (AA) - penningmeester
072-582 3360

7958 PN Koekange
Dr H.H. de Haan - projectleider/co-assistenten opleiding
06-518 51 052

ghberekum@gmail.com

Bank: NL75 RABO 0302 4209 40
RSIN : 854979761
KvK: 62842137
ANBI nummer: 99 608