Stichting Berekum

Officiele opening 18 december 2018

Op 18 december 2018 is de "nieuwbouw verloskamers" feestelijk geopend.
(De in gebruik name zal in de loop van 2019 plaatsvinden.)

Status September 2018

Het dak zit er op! Verwachting is dat het in 2018 gereed komt.

Status Februari 2018

Het dak zit er bija op

De nieuwbouw van de moeder-kind afdeling,
links de conference-room, rechts de hoofdingang.
Situatie feb 2018, het dak in is april 2018 geplaatst
Detail van de hoofdingang.

Status September 2017

Een aantal foto's van de nieuwbouw, per september 2017

Nieuwbouw

In januari 2017 is dan eindelijk begonnen met de modulaire bouw van de nieuwe kraamkliniek.
De eerste module is een nieuwbouw waardoor de kraamafdeling wordt uitgebreid van 35 naar 100 bedden.
Gezien de bevolkingsgroei van 3% zal er dan een toekomstbestendige kraamafdeling ontstaan!
Na voltooiing van de aanbouw zal de al bestaande oudbouw compleet worden gerenoveerd.
Te zijner tijd zal het geheel dan nog uitgebreid worden met een afdeling gynaecologie en een aparte operatiekamer voor keizersnedes.
Op de foto's ziet u een verslag van de stand van zaken in maart 2017 waarbij hard gewerkt wordt aan de fundamenten van de nieuwbouw!

Melding van de voortgang aan de betrokken personen middels een e-mail:

   Hierbij enkele foto's behorende bij de projectaanvraag voor de nieuwbouw van het verloskamer complex van het 
   Holy Family Hospital te Berekum, Ghana.
   Op de achtergrond van enkele foto's ziet u 2 langwerpige witgekleurde bouwwerken. 
   Dit zijn de gebouwen van het oude verloskamercomplex. 
   In Module 2 worden dezen na renovatie aangesloten op Module 1.
 
   Met vriendelijke groet,
 
   Stichting Berekum,
 
    Dr Vincent Jongen, gynaecoloog Isala Kliniek Zwolle
    Dr Harm de Haan, gynaecoloog Isala Kliniek Zwolle
    Dr Jules Schagen van Leeuwen, gynaecoloog Antonius Ziekenhuis Nieuwegein
 

December 2016

Het management, de medische staf, de bisschop, de leiding van de school voor verloskundigen en leden van de stichting Berekum op de locatie waar de verbouw en nieuwbouw van het verloskamercomplex en de huisvesting voor zwangeren en pasgeborenen gerealiseerd zal worden. Harmen de Haan slaat ( symbolisch ) de eerste spa in de grond voor het nieuwe gebouw.

Email naar een van de belanghebbenden:

Van: Haan, Harm de 
Verzonden: zondag 4 december 2016 21:19
Aan: ger.steenbergen@.........nl; Jongen, Vincent
Onderwerp: FW: maternity project

Beste Ger,

Ik kijk plezierig terug op onze kennismaking in Labadi. Inmiddels vriest het hier 10 graden en werk ik weer as usual.
Toch zijn er goede resultaten bereikt; de architect heeft zijn tekeningen aangepast zoals we op de werkconferentie met
alle betrokken afgesproken hebben en het ziet er naar mijn idee prima uit.

Hierbij de finale tekeningen van het project dat we als stichting Berekum hopen te realiseren. Fase 1 zal binnenkort
(januari 2017?) starten. Mijn collegae Vincent Jongen (oud tropenarts uit Zambia en nu net als ik gynaecoloog in Zwolle)
zal in de laatste week van maart/eerste van april weer met een team komen om les te geven aan de vroedvrouwenschool en
aan de jonge dokters in Berekum.

Wellicht dat hij contact met je zal opnemen, vandaar dat ik hem in cc meeneem.

Ik zal je/jullie van de verdere ontwikkelingen op de hoogte houden!


Met vriendelijke groeten,

dr. H.H. de Haan, gynaecoloog

voorzitter vereniging Medische Staf Isala, Zwolle

Contactinformatie

Stichting Berekum
Oshaarseweg 58
7958 PN Koekange

e-mail : ghberekum @ gmail.com

tel : 030 - 6377866
       0522 - 451761
       072 - 5823360