Stichting Berekum

Stichting Berekum

Doelstelling.

De doelstelling van de Stichting Berekum is het bevorderen van medische kennis met name in Afrika.
Dit wordt onder andere gedaan door lesgeven, het organiseren van trainingen, colleges, practica, skill and drills, demonstraties en operaties.

Samenwerking

Samenwerking Isala met zusterkliniek in Ghana
De gynaecologen van de Isala uit Zwolle hebben een samenwerkingsverband met het Holy Family Hospital in Berekum, Ghana. Ten minste twee keer per jaar gaan gynaecologen niet alleen uit Zwolle, maar ook uit andere ziekenhuizen in Nederland, gedurende enkele weken naar onze zusterkliniek in Ghana. Het Holy Family Hospital is een groot ziekenhuis met een bovenregionale functie en heeft een belangrijke functie voor omliggende ziekenhuizen en kleinere klinieken. De gynaecologen uit Zwolle hebben vooral een onderwijs taak. Aan het ziekenhuis is een grote vroedvrouwenschool verbonden, waar zij les geven. Behalve leerling-verpleegkundigen en verloskundigen worden met name ook lokale artsen bijgeschoold en gesuperviseerd, zowel op de verloskamer, op de operatiekamer als in de kliniek. Na hun training in Berekum gaan deze verloskundingen en artsen werken in kleinere gezondheidsposten in meer afgelegen delen van Ghana. Voor de plaatselijke artsen, die verder nauwelijks bijscholing ontvangen is het contact met de Nederlandse gynaecologen erg stimulerend en motiverend! De lokale artsen stellen erg veel prijs op deze kennisoverdracht, waarbij veel aandacht is voor onderwijs vanuit de diverse gynaecologische deelspecialismen, zoals urogynaecologie, gynaecologische kanker en natuurlijk zorg voor zwangeren en barenden.

Jaarverslag Stichting Berekum 2018

De belangrijkste zaken uit 2018 zijn hieronder puntsgewijs weergegeven:

Er werden twee werkbezoeken afgelegd; in februari 2018 en in december 2018; zie hiervoor de uitgebreide verslagen elders op de website

De nieuwbouw van de Maternity werd voltooid, waarbij de officiŽle opening door de minister van Gezondheidszorg en de bisschop van Sunyani werd verricht op 18 december 2018

Voor deze nieuwbouw werd een bedrag van 245.000 euro in de jaren 2017 en 2018 aan het bisdom overgemaakt

De vernieuwing van de bestaande verloskamers en de bestaande kraamafdeling, inmiddels vast gebouwd aan de nieuwbouw, zal het doel van de volgende plannen zijn. Fondsenwerving blijft doorgaan om dit te realiseren

Contacten werden gelegd met het Opleidingsinstituut voor Internationale Gezondheidszorg en Tropische geneeskunde (OIGT); tropenartsen in opleiding uit Nederland worden nu in Berekum getraind door lokale dokters en Ghanese specialisten. Vanaf eind 2018 gaat dit dan om 4 tropenartsen per jaar; elke 3 maanden zal er iemand kunnen starten met de training

Gestart werd met de bouw van een Guesthouse voor deze tropenartsen i.o. en voor de coassistenten uit Groningen; hun huisvesting was niet veel langer bestand tegen de tropische omstandigheden. De totale bouwkosten en een deel van de inrichting werden door sponsoring verkregen. Begin 2019 zal dit Guesthouse naar verwachting officieel geopend en betrokken kunnen worden

Ruim 25 coassistenten bezochten, in perioden variŽrend tussen de 8 en 20 weken, het ziekenhuis voor training; het enthousiasme en de animo blijven groot. Regelmatig moeten studenten teleurgesteld worden omdat er geen plek meer is

Orthopedisch chirurgen uit de Isala bezochten Berekum; hun plan is traumatologie-onderwijs te gaan geven aan de lokale artsen en met name de lokale chirurgen, zodat die dat weer aan hun Ghanese arts-assistenten kunnen doorgeven. Een C-boog werd verscheept en op de operatiekamers geÔnstalleerd. In deze kisten ging ook veel operatiemateriaal mee

De contacten met de dokters in de regio, Sampa en Drobo, werden aangehaald; bezoeken afgelegd en coassistenten werden ingepland.

Ook bij het herbebossingsbedrijf Form Ghana werden contacten aangehaald en coassistenten deden hier hun sociale stage. Een samenwerkingsovereenkomst tussen Form Ghana en het Holy Family Hospital werd opgezet

Bezoeken werden gebracht aan de chief van Berekum en de Nederlandse ambassadeur in Accra

Sponsorgelden werden verkregen van stichtingen, kerken, donaties bij pensioneringen, en door diverse acties. Onze hartelijke dank, door velen in Ghana uitgesproken, gaat dan ook naar alle donateurs en mensen die dit werk een goed hart toedragen.


Oudste moskee in Ghana: ca 600 jaar.

Ebola waarschuwing.

Flamboyant.

Contactinformatie

Stichting Berekum
Oshaarseweg 58
7958 PN Koekange

e-mail : ghberekum @ gmail.com

tel : 030 - 6377866
       0522 - 451761
       072 - 5823360

Laatste update

Werkverslag toegevoegd

Openings foto's toegevoegd